Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku – Usługa Doradztwa Zawodowego do projektu „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ II” RPOP.08.01.00-16-0014/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.1 w ramach RPO WO 2014-2020

Zapytanie Ofertowe

Zawiadomienie-Usługa_Doradztwa_Zawodowego

 


Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku – Usługa Psychologiczna do projektu „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ II” RPOP.08.01.00-16-0014/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.1 w ramach RPO WO 2014-2020

Zapytanie Ofertowe

Zawiadomienie-Usługa_Psychologiczna