Konsultacje społeczne

Brzeg 26.04.2019   Szanowni Państwo! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu przedkłada do konsultacji społecznych wstępny projekt Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019 – 2029. Jest materiał roboczy, do którego można wnieść swoje uwagi i propozycje, na które czekamy do dnia 8 maja 2019 r. Na Państwa uwagi i propozycje zgłoszone pisemnie czekamy … Czytaj dalej Konsultacje społeczne