Brzeg 26.04.2019

 

Szanowni Państwo!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu przedkłada do konsultacji społecznych wstępny projekt Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019 – 2029.

Jest materiał roboczy, do którego można wnieść swoje uwagi i propozycje, na które czekamy do dnia 8 maja 2019 r.

Na Państwa uwagi i propozycje zgłoszone pisemnie czekamy do dnia 8.05.2019 r.

Uwagi i propozycje można przesyłać na adres: 49-300 Brzeg, ul. Wyszyńskiego 23, faks – 77- 416 95 05 lub mailowo na adres: sekretariat@pcprbrzeg.pl

Osoba do kontaktu: Aleksander Podgórny – tel.: 77-416 95 05

Aleksander Podgórny

Dyrektor

PCPR Brzeg

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 23.04-1-1