04.12.2020 r. Mikołaj odwiedził Rodzinne Domy Dziecka na terenie Powiatu Brzeskiego. Radość dzieci ze spotkania z Mikołajem i Elfem była ogromna. Łącznie 48 dzieci otrzymało paczki ze słodyczami, zabawkami i grami edukacyjnymi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu inicjatywę Mikołajek realizowało w ramach projektu “Razem STOP PRZEMOCY 2020” finansowanego ze środków Programu Osłonowego MRPiPS “Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie.