DZIEŃ PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE BRZESKIM

W dniu 04.09.2021r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu zorganizowało w Domu Dziecka w Brzegu „Dzień Pieczy Zastępczej”. Dzień Pieczy Zastępczej był realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu w ramach projektu „Szansa na Przyszłość II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020)

Podczas imprezy dla dzieci przewidziano wiele atrakcji m.in. dmuchane zamki i zjeżdżalnie, bańki mydlane oraz animatorzy, którzy malowali twarze oraz robili tatuaże. Atrakcje zapewniła firma handlowo-usługowa „MĄCZKA” Krzysztof Mączka z Prudnika. Poczęstunek w czasie imprezy zapewniała firma Inspiracja Catering p. Łukasz Wasilewski natomiast słodki poczęstunek przygotowali pracownicy Domów Dziecka oraz pracownicy PCPR. Dziękujemy również GBP Skarbimierz za bezpłatne użyczenie namiotów, stołów i ławek.

Pracownicy PCPR promowali w ramach tego dnia ideę rodzicielstwa zastępczego, będącego alternatywą dla instytucjonalnych form pieczy zastępczej. Była to doskonała okazja do zapoznania się z zasadami tworzenia i działania rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka, których na terenie powiatu brzeskiego jest pięć.

Dziękujemy za udział w świętowaniu Dnia Pieczy Zastępczej Pani Ewie Smolińskiej – Wicestaroście Powiatu Brzeskiego, Dyrekcji oraz pracownikom Domów Dziecka w Brzegu, Skorogoszczy i w Strzegowie, dzieciom oraz rodzinom zastępczym, Rodzinnym Domom Dziecka, Zawodowej Rodzinie Zastępczej oraz pracownikom PCPR w Brzegu.

Ten dzień był wyjątkowy.