Data: 30.04.2020

Zapytanie ofertowe na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2020.

Zapytanie ofertowe na realizację Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2020 

Zawiadomienie 

 

Data: 24.02.2020

Zapytanie ofertowe na prowadzenie szkolenia dla 10 kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe oraz zawodowe.

Zapytanie ofertowe na prowadzenie szkolenia dla 10 kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe oraz zawodowe


 

Data: 21.12.2018

Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi psychologicznej dzieci i młodzieży umieszczonej w rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie powiatu brzeskiego.

Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi psychologicznej dzieci i młodzieży  


Data: 18.04.2018

PRZEPROWADZENIE PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK 2018

ZAPYTANIE PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE