Data: 21.12.2018

Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi psychologicznej dzieci i młodzieży umieszczonej w rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie powiatu brzeskiego.

Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi psychologicznej dzieci i młodzieży  


Data: 18.04.2018

PRZEPROWADZENIE PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK 2018

ZAPYTANIE PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE