Data: 16.05.2022

Zapytanie ofertowe na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2022.

Zapytanie ofertowe na realizację Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2022

 

Data: 16.05.2022

Zapytanie ofertowe na realizację programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2022.

Zapytanie ofertowe na realizację Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2022

 

Data: 02.11.2021

Zapytanie ofertowe na jednodniowy wyjazd dla uczestników projektu w ramach programu “Razem Stop Przemocy 2021”.

Zapytanie ofertowe na jednodniowy wyjazd dla uczestników projektu w  ramach programu “Razem Stop Przemocy 2021 

ZAWIADOMIENIE – Jednodniowy wyjazd dla uczestników projektu w dniu 12.11.2021 dla rodzinnej pieczy zastępczej w  ramach programu “Razem Stop Przemocy 2021 

 

Data: 02.11.2021

Zapytanie ofertowe na jednodniowy wyjazd dla uczestników projektu – wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach programu “Razem Stop Przemocy 2021”.

Zapytanie ofertowe na jednodniowy wyjazd dla uczestników projektu  – wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w  ramach programu “Razem Stop Przemocy 2021 

ZAWIADOMIENIE – Jednodniowy wyjazd dla uczestników projektu w dniu 13.11.2021 dla instytucjonalnej pieczy zastępczej w  ramach programu “Razem Stop Przemocy 2021 

 

Data: 20.05.2021

Zapytanie ofertowe na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2021.

Zapytanie ofertowe na realizację Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2021 

 

Data: 08.10.2020

Zapytanie ofertowe na organizację jednodniowego wyjazdu dla uczestników projektu pn. „Razem STOP PRZEMOCY 2020”.

Zapytanie ofertowe na organizację jednodniowego wyjazdu dla uczestników projektu pn. Razem STOP PRZEMOCY 2020”.

Zawiadomienie 19.10.2020 

 

 

Data: 30.04.2020

Zapytanie ofertowe na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2020.

Zapytanie ofertowe na realizację Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2020 

Zawiadomienie 

 

Data: 24.02.2020

Zapytanie ofertowe na prowadzenie szkolenia dla 10 kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe oraz zawodowe.

Zapytanie ofertowe na prowadzenie szkolenia dla 10 kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe oraz zawodowe


 

Data: 21.12.2018

Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi psychologicznej dzieci i młodzieży umieszczonej w rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie powiatu brzeskiego.

Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi psychologicznej dzieci i młodzieży  


Data: 18.04.2018

PRZEPROWADZENIE PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK 2018

ZAPYTANIE PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE