Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Szansa”

ul. Poprzeczna 3

49-300 Brzeg

tel. 77 416-21-11

Dom Dziecka

ul. Zamkowa 23

49-345 Skorogoszcz

tel. 77 412-10-23

Dom Dziecka

Strzegów 35

49-200 Grodków

tel. 77 415-80-91

Domy Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej (dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie)

Jędrzejów 16

49-200 Grodków

(77) 415-80-15

Dom Pomocy Społecznej (dla osób w podeszłym wieku)

ul. Mickiewicza 15

49-200 Grodków

(77) 415-54-02

Inne

Sąd Rejonowy

Wydział III Rodzinny Nieletnich

ul. Chrobrego 31

49-300 Brzeg

tel. 77 444-23-14; 77 444-23-75

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Wyszyńskiego 23

49-300 Brzeg

tel. 77 416-32-07; 77 416-39-88

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Kasztanowa 3

49-200 Grodków

tel. 77 415-55-11

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Armii Krajowej 32

49-300 Brzeg

tel. 77 444-13-93; 77 444-13-92

Powiatowy Urząd Pracy Filia Grodków

ul. Warszawska 40a

49-200 Grodków

tel. 77 415-54-95

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Jana Pawła II 13

00-828 Warszawa

tel. 22 505-55-00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Opolski

ul. Koraszewskiego 8-16

45-011 Opole

tel. 77 88-72-000

Warsztaty Terapii Zajęciowej

ul. Kamienna 4

49-300 Brzeg

tel. 77 440-51-53

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Jędrzejów 32a

49-200 Grodków

tel. 77 415-80-40

Warsztaty Terapii Zajęciowej

ul. Kościuszki 52

49-340 Lewin Brzeski

tel. 77 412-74-72

Stacja Caritas Skorogoszcz

ul. Okrzei 3

49-345 Skorogoszcz

tel. 77 412-16-00

Stacja Caritas Grodków

ul. Otmuchowska 9

49-200 Grodków

tel. 77 415-50-00

Stacja Caritas Brzeg

pl. Młynów 7

49-300 Brzeg

Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM

ul. Kamienna 4

49-300 Brzeg

tel. 77 440-51-53

Polski Związek Niewidomych Koło Brzeg

ul. Sukiennice 2

49-300 Brzeg

tel. 77 416-31-87

Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”

ul. Kościuszki 52

49-340 Lewin Brzeski

Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół

ul. Rynek 1

49-200 Grodków

tel. 77 415-46-44; 77 415-33-45

Brzeskie Stowarzyszenie Amazonek

ul. Kamienna 4

49-300 Brzeg

tel. 77 440-51-53

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Brzeg

Pepice 81

49-318 Skarbimierz

tel. 77 412-39-87

Punkt Przemocy Kryzysowej dla ofiar przemocy rodzin z problemem alkoholowym osób i rodzin z problemem narkotykowym

ul. Piastowska 29

tel. 77 416-05-06

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

ul. Sukiennice 2

49-300 Brzeg

tel. 77 416-28-95

Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Opolski

ul. Głogowska 37

45-315 Opole

tel. 77 402-01-00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Jabłkowa 5

49-300 Brzeg

tel. 77 404-55-95; 77 416-99-93

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 1

49-200 Grodków

tel. 77 415-33-45

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 26

49-340 Lewin Brzeski

tel. 77 404-26-30

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Szkolna 1a

49-313 Lubsza

tel. 77 412-08-30

Ośrodek Pomocy Społecznej

Krzyżowice 72

49-332 Olszanka

tel. 77 412-26-60

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Parkowa 12

49-318 Skarbimierz Osiedle

tel. 77 404-66-00

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”

ul. Korotyńskiego 13

02-121 Warszawa

tel. 22 823-96-04, 22 824-25-01