Dyrektor PCPR

Aleksander Podgórny e-mail: a.podgorny@brzeg-powiat.pl

Zastępca Dyrektora PCPR

Anna Kotara e-mail: a.kotara@brzeg-powiat.pl

Sekretariat PCPR

Elżbieta Pietrzak e-mail: sekretariat@pcprbrzeg.pl

Księgowość PCPR e-mail: ksiegowosc@pcprbrzeg.pl

Główny księgowy: Jadwiga Marcinów e-mail: j.marcinow@pcprbrzeg.pl

Księgowy: Monika Kamińska e-mail: m.kaminska@pcprbrzeg.pl

Pomoc Społeczna e-mail: pomocspoleczna@brzeg-powiat.pl

Pracownik socjalny ds. rodzin zastępczych: Agnieszka Tuzinkiewicz e-mail: a.tuzinkiewicz@brzeg-powiat.pl

Inspektor ds. Domów Pomocy Społecznych: Marta Wójcik e-mail: m.wojcik@brzeg-powiat.pl

Pracownik socjalny ds. placówek opiekuńczo-wychowawczych:

Joanna Bruś e-mail:j.brus@brzeg-powiat.pl

Agnieszka Milczanowska e-mail:a.milczanowska@brzeg-powiat.pl

Inspektor ds obsługi finansowej pieczy zastępczej: Diana Greniuch-Sucharska e-mail: d.sucharska@brzeg-powiat.pl

Inspektor Rodzinnej Pieczy Zastępczej: Monika Krawczyk e-mail: m.krawczyk@brzeg-powiat.pl

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej: Magdalena Terlecka e-mail: m.terlecka@brzeg-powiat.pl

PFRON e-mail: pfron@pcprbrzeg.pl

Starszy Inspektor ds. PFRON Anita Strusińska-Piszczek e-mail: a.piszczek@brzeg-powiat.pl

Inspektor ds. PFRON Anna Rysiewicz-Gil e-mail: a.gil@.brzeg-powiat.pl

Inspektor – Doradca ds. osób niepełnosprawnych Ewa Sukiennik e-mail: e.sukiennik@brzeg-powiat.pl