Dyrektor PCPR

Bożena Łucyszyn e-mail: dyrektor@brzeg-powiat.pl

Zastępca Dyrektora PCPR

Dorota Puszczewicz e-mail: d.puszczewicz@brzeg-powiat.pl

Sekretariat PCPR

Katarzyna Front e-mail: sekretariat@pcprbrzeg.pl

Księgowość PCPR e-mail: ksiegowosc@pcprbrzeg.pl

Główny księgowy: Jadwiga Marcinów e-mail: j.marcinow@pcprbrzeg.pl

Starszy Księgowy: Monika Kamińska e-mail: m.kaminska@pcprbrzeg.pl

Pomoc Społeczna e-mail: pomocspoleczna@brzeg-powiat.pl

Pracownik socjalny ds. rodzin zastępczych: Monika Krawczyk e-mail: m.krawczyk@brzeg-powiat.pl

Inspektor ds. Domów Pomocy Społecznych: Marta Wójcik e-mail: m.wojcik@brzeg-powiat.pl

Pracownik socjalny ds. placówek opiekuńczo-wychowawczych:

Martyna Lechowicz e-mail:m.lechowicz@brzeg-powiat.pl

Joanna Bruś-Watraszyńska e-mail:j.brus@brzeg-powiat.pl

Agnieszka Milczanowska e-mail:a.milczanowska@brzeg-powiat.pl

Inspektor ds obsługi finansowej pieczy zastępczej: Diana Greniuch-Sucharska e-mail: d.sucharska@brzeg-powiat.pl

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej: Katarzyna Popek e-mail: k.popek@brzeg-powiat.pl

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej: Maria Stocka e-mail: m.stocka@pcprbrzeg.pl

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej: Izabela Wójcik e-mail: i.wojcik@pcprbrzeg.pl

PFRON e-mail: pfron@pcprbrzeg.pl

Starszy Inspektor ds. PFRON Anita Strusińska-Piszczek e-mail: a.piszczek@brzeg-powiat.pl

Inspektor ds. PFRON Anna Rysiewicz-Gil e-mail: a.gil@.brzeg-powiat.pl

Inspektor – Doradca ds. osób niepełnosprawnych Ewa Sukiennik e-mail: e.sukiennik@brzeg-powiat.pl