Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w 2002r. (kwiecień)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY DO SPRAW OBSŁUGI PIECZY ZASTĘPCZEJ – ZASTĘPSTWO

Protokół z dnia 26.04.2022r z posiedzenia komisji konkursowej

ZOBACZ TREŚĆ PROTOKOŁU

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w 2022r. (kwiecień):

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIK DO SPRAW OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w 2022r. (styczeń):

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIK DO SPRAW OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ – zastępstwo

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w 2021r. (wrzesień):

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY DO SPRAW OBSŁUGI PIECZY ZASTĘPCZEJ

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w 2021r. (sierpień):

OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w 2021r. (lipiec):

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY DO SPRAW OBSŁUGI PIECZY ZASTĘPCZEJ – ZASTĘPSTWO

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w 2021r. (czerwiec):

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY DO SPRAW OBSŁUGI PIECZY ZASTĘPCZEJ – ZASTĘPSTWO

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w 2021r. (maj):

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY DO SPRAW OBSŁUGI PIECZY ZASTĘPCZEJ – ZASTĘPSTWO

PROTOKÓŁ Z DNIA 10.05.2021 r.

Z posiedzenia Komisji Konkursowej na wolne stanowisko – pracownik  do spraw obsługi administracyjnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora PCPR w Brzegu w składzie:

 • Dorota Puszczewicz – Przewodniczący komisji
 • Marta Wójcik – Sekretarz komisji
 • Monika Kamińska – Członek komisji

W wyniku przeprowadzonego postępowania w II etapie naboru w dniu 10.05.2021 r. kandydatka Pani Aleksandra Malinowska wykazała się odpowiednim zakresem wiedzy niezbędnym do podjęcia pracy na stanowisku pracownika do spraw administracyjnej obsługi pieczy zastępczej.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w 2021r. (kwiecień):

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIK DO SPRAW OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ – zastępstwo

PROTOKÓŁ Z DNIA 14.04.2021 r.

Z posiedzenia Komisji Konkursowej na wolne stanowisko – pracownik  do spraw obsługi administracyjnej pieczy zastępczej – zastępstwo
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora PCPR w Brzegu w składzie:

 • Dorota Puszczewicz – Przewodniczący komisji
 • Diana Greniuch – Sucharska – Sekretarz komisji
 • Monika Kamińska – Członek komisji

W wyniku przeprowadzonego postępowania w II etapie naboru w dniu 14.04.2021 r. kandydatka Pani Kamila Marciniak nie wykazała się odpowiednim zakresem wiedzy niezbędnym do podjęcia pracy na stanowisku pracownika do spraw obsługi administracyjnej pieczy zastępczej.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w 2021r. (marzec):
1. 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY DO SPRAW OBSŁUGI PIECZY ZASTĘPCZEJ – ZASTĘPSTWO

PROTOKÓŁ Z DNIA 08.03.2021 r.

Z posiedzenia Komisji Konkursowej na wolne stanowisko pracy – pracownika socjalnego do spraw obsługi pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora PCPR w Brzegu w składzie:

 • Dorota Puszczewicz – Przewodniczący komisji
 • Joanna Bruś – Watraszyńska – Sekretarz komisji
 • Marta Wójcik – Członek komisji

na posiedzeniu w dniu 08.03.2021 r. po dokonaniu otwarcia i oceny oferty pod względem formalnym komisja stwierdziła, że Pani Sylwia Kamińska spełniają wymogi formalne na stanowisko pracy – pracownika socjalnego do spraw obsługi pieczy zastępczej. Komisja dopuściła Panią Sylwię Kamińską do II etapu rekrutacji, który odbył się w dniu 08.03.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w II etapie naboru w dniu 08.03.2021 r. kandydatka Pani Sylwia Kamińska wykazała się odpowiednim zakresem wiedzy niezbędnym do podjęcia pracy na stanowisku pracownika socjalnego do spraw obsługi pieczy zastępczej.

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w 2021r. (luty):

1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY DO SPRAW OBSŁUGI PIECZY ZASTĘPCZEJ

2. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY DO SPRAW OBSŁUGI PIECZY ZASTĘPCZEJ – ZASTĘPSTWO

PROTOKÓŁ Z DNIA 01.02.2021 r.

Z posiedzenia Komisji Konkursowej na wolne stanowisko pracy – pracownika socjalnego do spraw obsługi pieczy zastępczej – zastępstwo w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora PCPR w Brzegu w składzie:

 • Dorota Puszczewicz – Przewodniczący komisji
 • Joanna Bruś-Watraszyńska – Sekretarz komisji
 • Marta Wójcik – członek komisji

W wyniku przeprowadzonego postępowania w II etapie naboru w dniu 01.02.2020 r. kandydatka Pani Anna Świerczek nie otrzymała wystarczającej ilości punktów kwalifikującej do podjęcia pracy na stanowisku pracownik socjalny do spraw obsługi pieczy zastępczej.

PROTOKÓŁ Z DNIA 27.01.2021 r.

 

W wyniku naboru na wolne stanowisko pracy – pracownika socjalnego do spraw obsługi pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu nie wpłynęła żadna oferta.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w 2021r.:

1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY DO SPRAW OBSŁUGI PIECZY ZASTĘPCZEJ

2. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY DO SPRAW OBSŁUGI PIECZY ZASTĘPCZEJ – ZASTĘPSTWO

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w 2020r.:

PROTOKÓŁ Z DNIA 22.12.2020 r.

Z posiedzenia Komisji Konkursowej na wolne stanowisko – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.

Po dokonaniu otwarcia i oceny oferty pod względem formalnym komisja stwierdziła, że kandydatka – Pani Maria Stocka spełnia wymogi formalne niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

II OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

PROTOKÓŁ Z DNIA 03.12.2020 r.

Nabór na pracownika socjalnego.

PROTOKÓŁ Z DNIA 27.07.2020r.
Z posiedzenia Komisji Konkursowej na wolne stanowisko urzędnicze –pracownik
socjalny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.

 1. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie.
 2. Protokół z dnia 07.01.2019r. z posiedzenia Komisji Konkursowej na wolne stanowisko urzędnicze – pracownik do spraw obsługi administracyjnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.
 3. Protokół z dnia 04.01.2019r. z posiedzenia Komisji Konkursowej na wolne stanowisko urzędnicze – pracownik do spraw obsługi administracyjnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.
 4. Protokół z dnia 03.01.2019 r. z posiedzenia Komisji Konkursowej na wolne stanowisko urzędnicze –pracownik do spraw obsługi administracyjnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.
 5. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIK DO SPRAW OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
 6. Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Brzegu
 7. Konkurs o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego