WNIOSKI I ZAŚWIADCZENIA na 2020r.

  1. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.
  2. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.
  3. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.
  4. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA wydane dla potrzeb PCPR likwidacja barier ARCHITEKTONICZNYCH.
  5. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA wydane dla potrzeb PCPR likwidacja barier TECHNICZNYCH.
  6. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA wydane dla potrzeb PCPR likwidacja barier w KOMUNIKOWANIU SIĘ.

Wnioski – Likwidacja barier

Bariery Architektoniczne i Techniczne 2019

WNIOSEK BARIERY ARCHITEKTONICZNE I TECHNICZNE 2019

 

Bariery Komunikowanie się 2019

WNIOSEK KOMUNIKOWANIE SIĘ 2019

 

Zaświadczenie Bariery Architektoniczne 2019

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE BARIERY ARCHITEKTONICZNE 2019

 

Zaświadczenie Bariery Techniczne 2019

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE BARIERY TECHNICZNE 2019

 

Zaświadczenie Bariery Komunikowanie się 2019

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE BARIERY W KOMUNIKOWANIE SIĘ 2019

 

Wnioski – Sprzęt rehabilitacyjny

Sprzęt Rehabilitacyjny i Zaświadczenie 2019

SPRZĘT REHABILITACYJNY 2019

 

Wnioski – Turnus rehabilitacyjny

Turnus Rehabilitacyjny 2019

WNIOSEK TURNUS REHABILITACYJNY 2019

 

Zaświadczenie Turnus 2019

WNIOSEK LEKARZ TURNUS REHABILITACYJNY 2019

 

Wnioski – Środki pomocnicze

Środki pomocnicze 2019

ŚRODKI POMOCNICZE 2019

 

Opis do faktury – okulary

OPIS DO FAKTURY

 

Wniosek Tłumacz Języka Migowego Przewodnik 

Wniosek Tłumacz Języka Migowego Przewodnik 2019

WNIOSEK TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO PRZEWODNIK_2019