III. Bariery w komunikowaniu się

 1. Lista załączników
 2. Pełnomocnictwo
 3. Odwołanie pełnomocnictwa
 4. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
 5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb PCPR likwidacja barier w komunikowaniu się

IV. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 1. Lista załączników
 2. Pełnomocnictwo
 3. Odwołanie pełnomocnictwa
 4. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne
  i środki pomocnicze

V. Sprzęt rehabilitacyjny

 1. Lista załączników
 2. Pełnomocnictwo
 3. Odwołanie pełnomocnictwa
 4. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
 5. Zaświadczenie lekarskie wydane dla potrzeb PCPR do realizacji zadania dofinansowanie ze środków PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

VI. Turnus rehabilitacyjny

 1. Lista załączników
 2. Pełnomocnictwo
 3. Odwołanie pełnomocnictwa
 4. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwie w turnusie rehabilitacyjnym
 5. Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny