Witamy na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu

FOTORELACJA Z DNIA PIECZY ZASTĘPCZEJ

UWAGA

W zakładce ,, Konsultacje społeczne” został przedstawiony “Powiatowy program na rzecz rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021 – 2023”.
Opinie i uwagi do przedstawionego Programu można przekazać drogą elektroniczną na adres mailowy: pcprbrzeg@wp.pl lub pisemnie na adres PCPR: 49-300 Brzeg, ul. Wyszyńskiego 23 w terminie do dnia 6.09.2021 r. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że rozpoczyna nabór uczestników do projektu adresowanego do sprawców przemocy domowej w ramach programu zajęć edukacyjno – korekcyjnych dla sprawców przemocy domowej. Program adresowany jest do mieszkańców powiatu brzeskiego.

Zajęcia prowadzone będą indywidualnie. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w 2021 roku nie odbędą się zajęcia grupowe. Czas realizacji programu – maj – grudzień 2021 r.

Do udziału w projekcie można się zgłaszać indywidualnie poprzez kontakt telefoniczny bądź osobiście z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu – 49-300 Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23, tel.: 77-416-95-05

Zgłoszenia mogą odbywać się także przez Ośrodki Pomocy Społecznej, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby zgłaszającej się.

Osoby do kontaktu ze strony PCPR:

  1. Aleksander Podgórny – Dyrektor PCPR
  2. Dorota Puszczewicz – Z-ca Dyrektora PCPR

Informujmy, że 5 marca (piątek) od godziny 14:00 w związku z pracami dot. utworzenia Wydziału Komunikacji w budynku, w którym mieści się PCPR będą niedostępne telefony stacjonarne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.
Prace powinny być zakończone do 8 marca (poniedziałek) i łączność zostanie przywrócona, o czym poinformujemy w osobnym komunikacie.
Przepraszamy za niedogodności,

Zarządzenie nr 3/2021
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
z dnia 11.01.2021r.
w sprawie określenia wysokości świadczenia oraz zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania do wypoczynku dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

Zarządzenie nr 2/2021
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
z dnia 11.01.2021r.

w sprawie określenia wysokości środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub w domu jednorodzinnym, w którym mieszka prowadzący rodzinny dom dziecka lub rodzina zastępcza zawodowa w roku 2021.

§1

Określa się maksymalną kwotę dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub w domu jednorodzinnym, w którym mieszka prowadzący rodzinny dom dziecka lub rodzina zastępcza zawodowa w roku 2021 w wysokości 20.000 zł.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

FOTORELACJA Z ODWIEDZIN MIKOŁAJA

ZARZĄDZENIE NR 9/2020

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

z dnia 9.12.2020 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2020 r.

Na podstawie art.130 §2 Kodeksu Pracy zarządzam co następuje:

§1

Ustalam dzień 24 grudnia ( czwartek) dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela, obniżające wymiar czasu pracy (26.12.2020 r.).

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej PCPR.

§3

Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

 

UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NOWY PROGRAM PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem, zagrożenia epidemicznego oraz Dla kogo jest ten program? Czytaj więcej

UWAGA ROZDINY ZASTĘPCZE

Ze względu na sytuację związaną z koronawirusem informuję, że wszystkie oceny dzieci i rodzin zastępczych zostają zawieszone do odwołania.

O nowych terminach spotkań i ocen będziecie Państwo informowani przez pracowników PCPR.

Aleksander Podgórny

Dyrektor PCPR Brzeg

UWAGA KORONAWIRUS

Od 1 stycznia 2021r. wnioski na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego lub przedmiotów ortopedycznych można składać przez Internet!

Już od 1 stycznia 2021 r. wniosek o dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz wniosek na dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych będzie można złożyć bez wychodzenia z domu.
Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl)
Jedyne, czego potrzebujesz to: dostęp do Internetu, konto w Systemie SOW i Profil Zaufany.

Ruszył nabór wniosków na Aktywny Samorząd Moduł II

Wnioski można składać także w formie elektronicznej poprzez przygotowaną przez PFRON dedykowaną platformę SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

 

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Zachęcamy do pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej przez stworzenie dla nich domu, w którym znajdą dużo miłości i ciepła rodzinnego

Osoby, które chcą zostać rodziną zastępczą lub stworzyć rodzinny dom dziecka zapraszamy do:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Wyszyńskiego 23

49-300  Brzeg

tel. 77/416-95-05

email: pcprbrzeg@wp.pl

więcej informacji Promocja RODZINY


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wyszyńskiego 23
49-300 Brzeg

tel. 77 416-95-05
e-mail: sekretariat@pcprbrzeg.pl

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku godz. 7.15 do 15.15


l1
l2
ngo
l6
l5
l4