Witamy na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu

ZARZĄDZENIE NR 7/2020
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
z dnia 7.08.2020 r.

W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2020 r.

Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam dzień 14 sierpnia (piątek) dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela, obniżające wymiar czasu pracy ( 15 sierpnia 2020 r.).

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń PCPR, na stronie internetowej PCPR oraz na wejściu do budynku przy ul. Wyszyńskiego 23.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NOWY PROGRAM PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem, zagrożenia epidemicznego oraz Dla kogo jest ten program? Czytaj więcej

UWAGA ROZDINY ZASTĘPCZE

Ze względu na sytuację związaną z koronawirusem informuję, że wszystkie oceny dzieci i rodzin zastępczych zostają zawieszone do odwołania.

O nowych terminach spotkań i ocen będziecie Państwo informowani przez pracowników PCPR.

Aleksander Podgórny

Dyrektor PCPR Brzeg

UWAGA KORONAWIRUS

Informujemy, że w 2020 roku będzie realizowany „Program wyrównywania różnic między regionami III” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu będą przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu (ul. Wyszyńskiego 23) do dnia 7 lutego 2020 roku.

Od 1 stycznia 2020r. wnioski na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego lub przedmiotów ortopedycznych można składać przez Internet!

Już od 1 stycznia 2020 r. wniosek o dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz wniosek na dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych będzie można złożyć bez wychodzenia z domu.
Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl)
Jedyne, czego potrzebujesz to: dostęp do Internetu, konto w Systemie SOW i Profil Zaufany.

Ruszył nabór wniosków na Aktywny Samorząd Moduł II

Wnioski można składać także w formie elektronicznej poprzez przygotowaną przez PFRON dedykowaną platformę SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

Wnioski można składać od 01 do 10 października 2019r.

Studenci, którzy złożą poprzez platformę SOW otrzymają:

  • do 800 zł – w przypadku gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON.

Obowiązujące wzory załączników:

1. Wniosek

2 Zaświadczenie z uczelni zał nr 1

3. Oświadczenie dot ubiegania się o dofinansowania zgodnie z miejscem zamieszkania – zał nr 2.

4. Zaświadczenie o zatrudnieniu – zał 3.

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zał 4.

Załaczniki (oprócz samego wniosku,który wypełniamy elektronicznie na platformie) należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Zachęcamy do pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej przez stworzenie dla nich domu, w którym znajdą dużo miłości i ciepła rodzinnego

Osoby, które chcą zostać rodziną zastępczą lub stworzyć rodzinny dom dziecka zapraszamy do:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Wyszyńskiego 23

49-300  Brzeg

tel. 77/416-95-05

email: pcprbrzeg@wp.pl

więcej informacji Promocja RODZINY


ZAPROSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza serdecznie mieszkańców Powiatu Brzeskiego oraz przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych działających szczególnie na rzecz osób starszych na szkolenie z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
Tematyka szkolenia:
Formy działania w przypadku zadłużenia konsumentów
Ochrona seniorów przed oszustwami firm energetycznych i telekomunikacyjnych
Pokazy, sprzedaż bezpośrednia – zagrożenia
Zajęcia przeprowadzi Pan Hubert Plichta, prawnik związany ze Stowarzyszeniem AQUILA. Na swoim koncie ma liczne artykuły i wystąpienia na konferencjach naukowych, współpracuje z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej, prowadzi zajęcia z zakresu praw konsumenckich i cyber bezpieczeństwa.
Spotkanie odbędzie się w dniu 23.09. 2019 r. w sali kolumnowej w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 ( parter) w Brzegu. Początek spotkania godzina 11.00.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wyszyńskiego 23
49-300 Brzeg

tel. 77 416-95-05
e-mail: sekretariat@pcprbrzeg.pl

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku godz. 7.15 do 15.15


l1
l2
ngo
l6
l5
l4